Individuel terapi

Der kan være mange årsager til at søge hjælp: personlig udvikling, lavt selvværd, udbrændthed, stress, angst, depression, problemer med forskellige relationer, sorg , krise ,at have mistet, angsten for at miste , skilsmisse, psykosomatiske problemer, spiseforstyrrelse, udsat for seksuelle overgreb og lign.

Ved første henvendelse fortæller du mig, hvad der er vanskeligt for dig. Jeg siger, hvad det er jeg ser, og hvad jeg mener, at der er brug for at hjælpe dig med at arbejde med.

Metoden afhænger af problemet.

I nogle situationer kan der være brug for en indsigtsgivende terapi, hvor vi sammen undersøger, om der kan være en sammenhæng imellem det, der er vanskeligt for dig og tidligere indlærte mønstre eller oplevelser.

Hjælp til bearbejdelse af oplevelserne og redskaber til at komme videre. I andre situationer kan der være brug for en nu og her og fremadrettet terapi. Og ofte er det en kombination af begge metoder.

Ved sorg / krise er der brug for at fortælle, hvad der skete, og hvad det gjorde ved dig igen og igen.

At få følelserne, fx sorg, vrede, uretfærdighedsfølelse, skyld og skam, bearbejdet og hjælp til at skabe et  så godt liv som overhovedet muligt  efter krisen.