CV

Jeg er født d. 22. januar 1949 i Helsingør.

 

1972:Uddannet assistent fra Københavns kommune, Soc.forv.(5 årig.udd)

1972 – 1990 : Ansat som sagsbehandler ved Struer Kommunes socialforvaltning.

1979: Afsluttet Diplomuddannelse i  socialforvaltning , fra  Danmarks forvaltningshøjskole

1989: Afsluttet 3 årig familieterapeutisk udd. Fra Kempler Instituttet

1990 – 1998: Ansat som leder af famlieafdelingen i Lemvig Kommune.

1994: Merkonom i ledelse og samarbejde.

1996: Supervisoruddannelse fra Kempler Instituttet.

1997: Cand. Scient. Soc. fra Aalborg Universitet ( 5 årig kandidatudd.,kombination af psykologiudd. og soc.udd.)

1998 -2007: Underviser, Foreningen Agape, Sjælesørgerisk familierådgivning.

1998 – 2008: Ansat som psykoterapeut i Projekt Psykoterapi, Viborg Amt.

1999 : 1 årig kognitiv psykoterapi-udd.

2000 – 2003: 3 årig terapeutuddannelse, Institut For Gruppeanalyse, Århus.

2008 - 2012 : Ansat som psykoterapeut ved Distriktpsykiatrien i Region Nord.

2012 ---:          Praktiserende psykoterapeut

Jeg har haft egen psykoterapeutisk praksis i 25 år og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, MPF.