Vision

Jeg er meget optaget af samspillet mellem mennesker.

Min opfattelse er, at vi kan være sammen som venner, par, familie, kollegaer, og hvor vi ellers færdes på en måde, så samspillet bliver destruktivt eller konstruktivt, d.v.s. så vi mistrives og i værste fald bliver syge af det, eller så vi trives og blomstrer som børn og voksne i vores liv.

Jeg er meget optaget af, hvad vi som mennesker på denne måde gør ved hinanden, og min vision er dels at give denne indsigt, dels at give redskaber til, at mennesker kan arbejde for konstruktive samspil.